maandag, 16. september 2013 - 11:04 Update: 03-07-2014 0:52

SWOV:onnodig veel meer doden in verkeer door smartphone

foto van gebruik smartphones | fbf
Foto: Bart Meesters
Den Haag

Door het gebruik van smartphones in het verkeer vallen er jaarlijks onnodig veel doden meer. Dat stelt het Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV.

Automobilisten, maar ook fietsers en voetgangers zijn in het verkeer vaak bezig met allerlei activiteiten die hen kunnen afleiden van de verkeerstaak. Onderzoek heeft aangetoond dat afleiding negatieve effecten heeft op het gedrag in het verkeer. Moeilijker is het om de concrete relatie tussen afleiding en ongevallen aan te tonen. De meeste studies schatten dat afleiding een rol speelt bij het ontstaan van zo’n 5 tot 25% van de auto-ongevallen. In Nederland gaat het dan jaarlijks om ten minste enkele tientallen doden.

Groeiend probleem

De steeds verdergaande verspreiding van elektronische apparatuur en het gebruik ervan in het verkeer vormt een groeiend probleem. Hoewel niet is vast te stellen hoeveel dodelijke slachtoffers het gevolg zijn sms’en of gebruik van andere functies van smartphones, is het duidelijk dat apparatuurgebruik een van de oorzaken is van ongevallen met dodelijke afloop.

Tientallen dodelijke slachtoffers

Volgens de onderzoekers is het aantal verkeersdoden door het gebruik van de apparatuur lastig te schatten. Wel is duidelijk dat afleiding leidt tot een slechtere uitoefening van de verkeerstaak en een aanzienlijke rol speelt bij het ontstaan van ongevallen. Geschat wordt dat het dan jaarlijks gaat om ten minste enige tientallen dodelijke slachtoffers, met een bovengrens van ruim honderd.

Toename verwacht

Omdat het aannemelijk is dat het gebruik van smartphones in het verkeer nog verder zal toenemen, is  te verwachten dat ook het verkeersveiligheidsprobleem door afleiding nog zal toenemen.