donderdag, 7. november 2013 - 11:34 Update: 03-07-2014 0:49

Syriëgangers houden dreigingsniveau Nederland substantieel

Syriëgangers houden dreigingsniveau Nederland substantieel
Den Haag

Het dreigingsniveau in Nederland blijft ‘substantieel’. Dit betekent dat de kans op een aanslag tegen Nederland reëel is.

De redenen voor de verhoging van het dreigingsniveau in maart 2013 blijven ook in de afgelopen analyseperiode van kracht. Het dreigingsbeeld wordt nog steeds voor het belangrijkste deel bepaald door de ontwikkelingen rond de Syriëgangers. Daarnaast zijn er zorgelijke aanwijzingen voor toenemende radicalisering van kleine groepen islamitische jongeren in Nederland. Ook zijn de ontwikkelingen in sommige landen in het Midden-Oosten en jihadistische strijdgebieden negatief voor het dreigingsbeeld. Nu de genoemde risico’s zich onverminderd manifesteren, blijkt de intensivering terecht en zijn verdere interventies op zijn plaats.

Honderd uitreizigers

Er reizen nog steeds Nederlanders met jihadistische intenties uit naar Syrië. In augustus nam het aantal uitreizen van Nederland naar Syrië weer toe in vergelijking met de maanden hiervoor. Het gaat inmiddels in totaal om een kleine honderd uitreizigers. Daarvan strijden er waarschijnlijk steeds meer onder de vlag van het aan Al Qa’ida gelieerde Jabhat al-Nusra (JaN), dat streeft naar het wereldwijd voeren van de gewelddadige jihad. Bij mogelijke terugkeer van deze jihadisten uit Syrië kan dat repercussies hebben voor de dreiging tegen Europa en in Nederland in het bijzonder. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat terugkeerders van andere EU-landen, uit eigen initiatief of aangestuurd, terroristische activiteiten zouden kunnen ontplooien in Nederland. In de afgelopen analyseperiode kwamen voor het eerst Nederlandse jihadisten met strijdervaring uit Syrië terug naar Nederland. Zij worden nauwlettend in de gaten gehouden. 

Daarnaast is de openlijke propaganda via internet en sociale media uit jihadistische kringen voor deelname aan de strijd in Syrië in de afgelopen maanden sterk toegenomen.