donderdag, 25. juli 2013 - 16:13 Update: 03-07-2014 0:54

Tankstations in ongelijk gesteld over laadpalen langs snelwegen

Foto van opladen van elektrische auto | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het bedrijf Fastned mag snellaadpunten voor elektrische auto’s langs snelwegen exploiteren. De rechtbank Den Haag heeft dat donderdag bepaald.

Middels een kort geding hadden 26 exploitanten van benzinestations zich tegen een vergunning van de Staat aan Fastned verzet. Maar de rechter wees het dit af omdat dit zou indruisen tegen bestaande afspraken.

De bestaande afspraken tussen de Staat en de exploitanten gaan alleen over fossiele brandstoffen, zo oordeelt de rechtbank. De exploitanten van de benzinestations vonden dat de overheid inbreuk maakte op een met hen gesloten convenant uit 2000. In dit convenant staat dat er geen nieuwe brandstoffenverkooppunten langs bestaande snelwegen zouden worden toegestaan. De rechtbank heeft dat betoog verworpen.

De rechtbank vindt dat het convenant de ontwikkeling van nieuwe technieken niet afhankelijk maakt van de medewerking van de zittende exploitanten. Dat vrijwel geen van de zittende exploitanten belangstelling heeft getoond voor de exploitatie van snellaadpalen, laat de rechtbank daarbij zwaar meewegen.