woensdag, 9. januari 2013 - 10:52 Update: 03-07-2014 1:04

Tata Steel werknemers houden poortactie

Tata Steel werknemers houden poortactie

Ongeveer veertig leden van FNV Bondgenoten die werken bij Tata Steel houden vandaag flyeracties bij de poort van Tata Steel in IJmuiden.

Zij zijn verontwaardigd over de manier waarop het plan "Beter Werken" wordt uitgevoerd. Tata Steel werknemer Klaas Zwart, kaderlid FNV Bondgenoten: "Het plan 'Beter Werken' ontaardt in een ordinair en puur cijfermatig bezuinigingsplan. Het gaat allang niet meer om een efficiëntieslag om in een concurrerende markt overeind te blijven. We zien nu dat in groten getale werknemers op een willekeurige manier als boventalligen aangewezen worden. Verleden jaar zijn er afspraken gemaakt dat dit niet zou gebeuren. Dit is een erg cynische uitvoering van 'Beter Werken'." De werknemers willen dat het verbeterplan 'Beste staal voor morgen' wordt uitgevoerd zoals met FNV Bondgenoten is afgesproken. Randvoorwaarden daarbij zijn dat mensen van werk-naar-werk worden begeleid, een vertrekstimuleringsregeling en toepassing van het afspiegelingsbeginsel. Zwart: "Nu worden vooral de productiemedewerkers en de relatief laag geschoolde werknemers in de kantooromgeving onevenredig zwaar getroffen. Dit geeft veel onrust onder de mensen en is absoluut niet volgens de afspraken. Met onze flyeractie willen we een duidelijk signaal afgeven aan Tata Steel dat zij eerlijker en beter moeten presteren in de uitvoering van 'Beter Werken'." De werknemers willen fatsoenlijke en sociale oplossingen voor de mensen waar nu gen werk meer voor is. Zwart: "Op het moment dat een smeersysteem geautomatiseerd is, heb je geen twee smeerders meer nodig. Maar wel iemand die het smeersysteem bij vult. Voor die ene willen we dat de fatsoenlijke en sociale afspraken nagekomen worden. En dat geldt ook voor veel anderen in vergelijkbare situaties bij Tata." Vanochtend is aan de poorten geflyerd van 5:00 tot ongeveer 9:00 uur. Vanmiddag gaat het flyeren bij het wisselen van de dienst door, van 13:00 tot 14:00 uur. Binnenkort volgen er kantinebijeenkomsten en op 4 februari is er een ledenvergadering van FNV Bondgenoten over de nieuwe cao en wat de werknemers verder gaan doen tegen deze uitvoering van 'Beter werken'. Bij Tata Steel werken er ongeveer 9.500 mensen. FNV Bondgenoten helpt werkers voor hun eigen en elkaars belangen op te komen. FNV Bondgenoten wil Gewoon Goed Werk. Werk met genoeg zekerheid, respect en groei voor iedereen.
Provincie: