vrijdag, 31. mei 2013 - 14:00 Update: 03-07-2014 0:57

TBS moordenaar Maja Bradaric wordt beëindigd

Foto van Pieter Baan Centrum Utrecht | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Arnhem

De raadkamer van de rechtbank Gelderland heeft vrijdag de vordering van het Openbaar Ministerie tot verlenging van de terbeschikkingstelling (TBS) van een 28-jarige man afgewezen.

'De man is in 2004 veroordeeld tot een langdurige gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging voor onder meer de moord op een destijds 16-jarige Maja Bradaric', meldt de rechtbank Arnhem vrijdag.

Behandeling geslaagd
Aansluitend op zijn gevangenisstraf heeft de man vanaf 2008 in een TBS-kliniek behandeling ondergaan voor zijn in 2004 geconstateerde persoonlijkheidsstoornis. Zowel de deskundige van de kliniek als de deskundigen uit het Pieter Baan Centrum, waar de man in 2012 is geobserveerd, constateren nu dat de behandeling is geslaagd en dat niet langer gesproken kan worden van de aanwezigheid van een stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens.

Geen aanwijzingen voor gevaar voor personen of goederen
Afwezigheid van een stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens zou in beginsel moeten leiden tot beëindiging van de TBS. Er kan slechts dan nog sprake zijn van verlenging van de TBS als er aanwijzingen zijn dat sprake is van een dusdanig recidivegevaar dat daarmee de veiligheid van anderen of de algemene veiligheid van personen of goederen in het geding is.

Van aanwijzingen voor een dergelijk recidivegevaar is niet gebleken. Over de man is vanaf de aanvang van zijn TBS geen enkel negatief incident bekend. Ook verloopt zijn onbegeleid verlof zeer positief en is de man goed in staat tot zelfreflectie op zijn denken en doen. De deskundigen hebben aangegeven dat geen sprake is van schijnaanpassing. Van belang is ook dat sprake is van beschermende factoren in de zin van een steunend netwerk en een stabiele relatie.

Mogelijke maatschappelijke onrust begrijpelijk
Tot slot merkt de raadkamer op dat het voorstelbaar is dat beëindiging van de TBS maatschappelijke onrust teweegbrengt. Op zich zelf is dit begrijpelijk. Het ontstaan van die onrust en het gegeven dat de man is veroordeeld voor een zeer ernstig feit kunnen bij de beoordeling of de TBS verlengd moet worden echter geen rol spelen. Daartoe laat de wet en het systeem van TBS geen ruimte.

Provincie:
Tag(s):
tbs