vrijdag, 11. oktober 2013 - 17:31 Update: 03-07-2014 0:50

Teeven:verlof Volkert te gevaarlijk

Foto van Volkert van der G. | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Volkert van der G. krijgt geen proefverlof. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft zijn verlofaanvraag vrijdag geweigerd.

Wel wordt een re-integratieplan voor Van der G. opgesteld binnen de penitentiaire inrichting. Bij dit plan behoort ook de mogelijkheid om maximaal 6 keer voor een periode van maximaal 60 uur zonder direct toezicht te mogen verblijven in een eigen woning binnen de muren van de gevangenis.

Dat heeft Teeven vrijdag besloten. Met de beslissing geeft Teeven uitvoering aan een uitspraak van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Deze besliste bij uitspraak van 30 september j.l. dat de staatssecretaris binnen 2 weken een nieuwe beslissing moest nemen op een aanvraag tot algemeen verlof van Van der G. 

Tegen de beslissing van vandaag kan binnen 7 dagen opnieuw beroep worden ingesteld bij de RSJ.

Bij het nemen van een beslissing op de verlofaanvraag moeten alle feiten en omstandigheden worden meegewogen die bekend zijn geworden sinds de vorige weigering op het verlof. Hiertoe heeft staatssecretaris Teeven advies gevraagd aan de politie, het openbaar ministerie en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. 

Uit deze adviezen komt naar voren dat, mede met het oog op de reacties in de samenleving na de uitspraak van de RSJ van 30 september jl., het verlenen van verlof aan Van der G. (grote) maatschappelijke onrust meebrengt, gevaar voor de gedetineerde en zijn familie en gevaar voor ernstige verstoring van de openbare orde. 

Dit risico wordt versterkt door het feit dat Van der G. landelijke bekendheid geniet en zich daardoor niet in het openbaar kan vertonen zonder herkend te worden. Dit maakt dat bij een toekenning van het verlof Van der G. alleen naar buiten zou kunnen onder zeer zware veiligheidsmaatregelen en met een zeer forse inperking van zijn bewegingsvrijheid. 

Een dergelijk verlof zou niet daadwerkelijk bijdragen aan een geleidelijke terugkeer van Van der G. in de samenleving. Tot slot zijn ook de belangen van de nabestaanden van het slachtoffer meegewogen. Op grond van voorgaande redenen heeft staatssecretaris Teeven besloten het verlof te weigeren. 

Evenals de RSJ onderkent staatssecretaris Teeven echter het belang dat Van der G. in staat moet worden gesteld zich voor te kunnen bereiden op een terugkeer in de samenleving. Teeven heeft daarom besloten tot een re-integratieplan binnen de penitentiaire inrichting.

Re-integratieplan
Met het resocialisatieplan is het mogelijk Van der G. binnen de muren van de gevangenis geleidelijk voor te bereiden op een terugkeer in de samenleving. Ten opzichte van zijn huidige detentieregime worden de vrijheden van Van der G. vergroot en wordt zijn dagprogramma ingericht op activiteiten die verband houden met een terugkeer in de samenleving. 

Zo wordt zijn bezoekregeling verruimd, kan hij bankzaken regelen, contact hebben met de gemeente en andere instanties. Daarnaast wordt het Van der G. toegestaan maximaal zes keer zonder direct toezicht te mogen verblijven in een eigen woning binnen de gevangenismuren. 

Het is bezoek toegestaan in deze woning te overnachten. Na vier weken wordt het plan geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan zal worden bezien in welke mate en in welk tempo de vrijheden en verantwoordelijkheden in de inrichting verder worden opgebouwd.