vrijdag, 27. september 2013 - 17:26 Update: 03-07-2014 0:51

Teller meldpunt verspilling in de zorg boven de 17.000

Foto van medicijnen pillen doordrukstrips | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Sinds de opening van het Landelijk Meldpunt Verspilling in de Zorg op 25 mei van dit jaar, zijn er ruim 17.000 meldingen binnengekomen bij het meldpunt.

Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vrijdag.

Verspilling tast de betaalbaarheid van de zorg aan en zet de solidariteit waarop het zorgstelsel is gebaseerd onder druk. Het is daarom van groot belang dat verspilling wordt aangepakt. Om een goed beeld te krijgen van waar verspilling voorkomt en welke mogelijk oplossingen er zijn opende minister Edith Schippers de meldlijn.

Goed beeld van verspilling in de zorg
Afgelopen maanden zijn alle meldingen gelezen en ingedeeld in verschillende categorieën. De analyse die hieruit volgt is vandaag door minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer gezonden. 

Deze analyse geeft een goed beeld van de verschillende vormen van verspilling en waar de meeste verspilling ervaren wordt. Ook levert het een uiteenlopend beeld van mogelijke oplossingen op.

Wat wordt er zoal gemeld?
-          Verspilling komt over de volle breedte van de zorg voor; in de curatieve zorg, in de langdurige zorg, bij de verzekeraars en bij de beleidsmakers.
-          41% van de meldingen komt van patiënten/cliënten, 27% door zorgverleners.
-          Het grootste deel van de meldingen gaat over de ‘hoeveelheid zorg’ (25%), ‘gebruik van zorgmiddelen’ (23%) of over de ‘betaling van de zorg’ (21%). 
-          In de curatieve zorg gaan de meldingen vooral om ‘onnodige zorg’ (26%) terwijl in de langdurige zorg vooral veel gemeld wordt over ‘management en bedrijfsvoering’ (30%).
-          Meer dan 40% van de meldingen gaat over verspilling van genees- en hulpmiddelen waarbij de niet-hergebruiken (37%) en onnodige verstrekking (14%) als belangrijkste oorzaken wordt gezien.

 
Categorie: