donderdag, 10. oktober 2013 - 11:14 Update: 03-07-2014 0:51

Tentoonstelling Nederland-Ruslandjaar afgezegd

Foto van journalisten 'The Sochi Project'
Foto: Twitter Just Hovens Greve

De grote overzichtstentoonstelling van The Sochi Project door fotograaf Rob Hornstra en schrijver Arnold van Bruggen in het Moskouse centrum voor hedendaagse kunst 'Winzavod' gaat niet door. 'Winzavod' heeft eenzijdig de samenwerking opgezegd.

Vorige week werd al bekend dat Rusland de makers geen visum verstrekt. De tentoonstelling, waar anderhalf jaar intensieve voorbereiding aan vooraf ging, vormde een belangrijk onderdeel binnen het culturele programma van het Nederland-Ruslandjaar 2013. De tentoonstelling zou volgende week worden geopend.

Nadat het Russisch visum van Hornstra en van Bruggen werd geweigerd begon 'Winzavod' een onafgebroken stroom bureaucratische obstakels op te werpen. Van Russische zijde ontbrak uiteindelijk elk wil de tentoonstelling te doen slagen.

Ondanks vereende inspanningen met de Nederlandse ambassade en de organisator van het Nederland-Rusland-jaar 'Dutch Culture' is het niet gelukt om de tentoonstelling vlot te trekken.

Hornstra en van Bruggen betreuren de gang van zaken zeer. Ze zijn er van overtuigd dat de tentoonstelling succesvol had kunnen verlopen, mits Winzavod de wil had gehad om dit evenement door te laten gaan. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat na de weigering van het Russisch persvisum aan Hornstra en Van Bruggen bij Winzavod de angst heeft toegeslagen.

The Sochi Project is een vijf-jaar durend documentaire-journalistiek project dat de regio rondom Olympisch Sotsji onderzoekt. In het project komen veel politiek-gevoelige onderwerpen aan bod, zoals corruptie, mensenrechtenschendingen en terrorisme in het zuiden van Rusland.

Volgende week 18 oktober om 17.00 organiseren Hornstra en van Bruggen een schaduwopening in Stadsschouwburg Amsterdam, i.s.m. SSBA-Salon, op het moment dat eigenlijk de tentoonstelling in Moskou zou openen.