dinsdag, 5. november 2013 - 20:43 Update: 03-07-2014 0:49

Timmermans: Russische homos komen in aanmerking voor asiel

Foto van minister Timmermans | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders oftewel de zogenaamde LHBT’s kunnen in aanmerking komen voor asiel in Nederland.

Dit heeft minister Timmermans van Buitenlandse Zaken dinsdag naar aanleiding van kamervragen in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Ambtsbericht
In juni 2013 is door het ministerie van Buitenlandse Zaken een algemeen ambtsbericht gepubliceerd met informatie over de Russische Federatie, voor zover deze informatie van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van vreemdelingen die afkomstig zijn uit de Russische Federatie.


LHBT-asielzoekers
In het ambtsbericht is een passage gewijd aan de positie van LHBT-asielzoekers. Hieruit blijkt dat, hoewel het verrichten van homoseksuele handelingen in de Russische Federatie formeel niet strafbaar is, de rechten van leden van de LHBT gemeenschap in Rusland op diverse terreinen onder druk staan. 

De situatie van LHBT’s, waaronder de mogelijke gevolgen van de inwerkingtreding van de nieuwe wet, wordt uiteraard meegewogen bij de beoordeling van verzoeken om een verblijfsvergunning asiel, ingediend door LHBT’s afkomstig uit de Russische Federatie.

Verblijfsvergunning
Bij de beoordeling van asielverzoeken geldt bijvoorbeeld dat een onmenselijke behandeling moet worden beschouwd als een ernstige schending van de grondrechten. Een dergelijke behandeling zal, indien deze plaatsvindt om redenen van één van de vervolgingsgronden, leiden tot het verstrekken van een verblijfsvergunning.  


Als er geen vervolging plaatsvindt in de zin van een directe onmenselijke behandeling kan discriminatie door de autoriteiten en/of door medeburgers als daad van vervolging worden aangemerkt. 

Hiervan is sprake indien de ondervonden discriminatie een dusdanig ernstige beperking van de bestaansmogelijkheden oplevert dat het onmogelijk is om op maatschappelijk en sociaal gebied te kunnen functioneren. Op deze wijze wordt naar de mening van het kabinet zorgvuldig recht gedaan aan de positie van LHBT’s in de Russische Federatie.

 
Provincie: