dinsdag, 25. juni 2013 - 20:21 Update: 03-07-2014 0:55

Toch nog 333 miljoen extra bezuinigingen op Defensie

Foto van minister Plasschaert | RVD
Foto: RVD
Den Haag

Defensie zal extra moeten gaan bezuinigen door tegenvallers. Het bedrag kan in 2018 oplopen tot 333 miljoen euro.

Dit schrijft minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vervanging F-16 
De vervanging van de F-16 vraagt volgens Hennis om een zorgvuldige afweging. Het nieuwe jachtvliegtuig, dat weer zo'n veertig jaar dienst moet doen, is namelijk tevens van invloed op het politieke handelingsvermogen van toekomstige regeringen.

De vervanging van de F-16 gaat in elk geval niet ten koste van andere capaciteiten van de krijgsmacht. Besloten is de vervanging volledig uit te voeren. Dit gebeurt binnen het, reeds door de vorige minister van Defensie, gereserveerde investeringsbudget van 4,5 miljard euro dat zal worden uitgegeven in een tijdsbestek van meer dan tien jaar en het exploitatiebudget van de F-16 dat 270 miljoen euro per jaar bedraagt. Van verdringing binnen het defensiebudget, of een verhoging van het totale budget, is geen sprake.

Minister Hennis zegt dat "het geen eenvoudige boodschap is." Zij beseft dat er opnieuw een beroep wordt gedaan op het geduld en de loyaliteit van de defensiemedewerkers, militair en burger. "De inzet is een krijgsmacht die in zowel operationeel als financieel opzicht duurzaam is. Robuust, relevant en betaalbaar. Dit is ons aller belang", aldus de minister.

 
Provincie: