dinsdag, 21. mei 2013 - 12:46 Update: 03-07-2014 0:57

Toename recidive door bezuinigingsplannen Teeven

Foto van celdeur | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van celdeur | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) vreest dat de kans op succesvolle re-integratie van gedetineerden afneemt wanneer het kabinet de plannen voor het gevangeniswezen en elektronische detentie ongewijzigd uitvoert. Dit blijkt uit twee adviezen die de RSJ heeft uitgebracht aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie.

Het ene advies betreft het Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen 2013-2018; het andere gaat over het Conceptwetsvoorstel invoering van elektronische detentie. De Raad vreest dat door de combinatie van maatregelen de mogelijkheden voor gedetineerden om te resocialiseren en geleidelijk terug te keren in de maatschappij afnemen. Dat vergroot de kans op recidive en gaat daarmee ook ten koste van de veiligheid van de samenleving

In het Masterplan en het Conceptwetsvoorstel elektronische detentie wordt invulling gegeven aan de bezuinigingen op het gevangeniswezen, op de tbs- en op de justitiële jeugdinrichtingen. De Raad mist een achterliggende visie waarin wordt uitgelegd in hoeverre de bezuinigingen wezenlijke doelen van detentie (resocialisatie en recidive vermindering) overeind laten.

Provincie:
Tag(s):