vrijdag, 22. maart 2013 - 12:43 Update: 03-07-2014 1:00

Toename zorgkosten verwacht voor astma en COPD

Toename zorgkosten verwacht voor astma en COPD

De Bilt - De kosten die samenhangen met astma en COPD zullen de komende 20 jaar stijgen met respectievelijk 150% en 220%. Dit blijkt uit projecties van het RIVM.

Belangrijke oorzaak van de kostenstijging is de vergrijzing, naast technologische veranderingen en prijsstijgingen. Het aantal ouderen met een van deze chronische longaandoeningen stijgt flink. Dit blijkt uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De kosten voor respiratoire allergie (zoals hooikoorts) stijgen relatief minder, namelijk met 73%. Deze aandoening komt meer voor bij jongeren en minder bij ouderen. De groeipercentages zijn inclusief de jaarlijkse stijging van zorguitgaven door onder andere technologische veranderingen (zoals nieuwe medicijnen) en prijsstijgingen volgens de trendanalyse van het Centraal Planbureau. De totale kosten voor astma, COPD en respiratoire allergie samen zullen oplopen van 800 miljoen euro in 2007 tot circa 2 miljard euro over 20 jaar.

Provincie: