maandag, 26. augustus 2013 - 12:02 Update: 03-07-2014 0:53

Toenemende vergrijzing meetbaar in de Maas

foto van Maas | fbf
Foto: fbf
Maastricht

De vergrijzing is niet alleen op het land zichtbaar, maar vertaalt zich ook in het drinkwater dat uit de Maas wordt gehaald. Dat stelt de vereniging van drinkwaterbedrijven RIWA-Maas in haar jaarrapport.

Met een toenemende mate vinden er in het Maaswater overschrijdingen plaats van geneesmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en industriële stoffen. Geneesmiddelen, röntgencontrastmiddelen en hormoon¬verstorende stoffen zijn stoffen, waarvoor tot op heden geen normen in oppervlaktewater bestaan. Het gedistribueerde drinkwater is dankzij de toegepaste zuiveringstechnieken nog steeds veilig en betrouwbaar. De vraag is echter of die technieken ook in de toekomst voldoende blijven, gelet op de toenemende vergrijzing (meer medicijngebruik) en klimaatverandering (verslechtering waterkwaliteit bij lage afvoeren). Uitbreiding van de drinkwaterzuivering wordt bestudeerd, maar staat in feite haaks op Europees beleid van de Kaderrichtlijn Water, waarin de ambitie is opgenomen de bronnen zodanig te beschermen dat op termijn de zuiveringsinspanning voor drinkwater juist kan worden verminderd.
Provincie: