zaterdag, 28. september 2013 - 9:11 Update: 03-07-2014 0:51

Toezicht van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit schiet ernstig tekort

foto van vlees | fbf
Foto: fbf

Door bezuinigingen is in de afgelopen jaren het toezicht op voedselveiligheid door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ernstig verzwakt.

Tot deze conclusie kwam onderzoeksjournalist Marcel van Silfhout die de NVWA onderzocht op verzoek van de stichting Maatschappij en Veiligheid onder leiding van Pieter van Vollenhoven, zo melden verschillende media zaterdag.  Uit het onderzoek 'Uitgebeend" blijkt 'dat het toezicht op de voedselveiligheid  en de veterinaire volksgezondheid in Nederland in 10 jaar tijd zodanig verzwakt is en dat er grotere risico's zijn als het gaat om het ontstaan van voedselincidenten en omvangrijke schade voor de exportsector'. Ook het onderbrengen van de NVWA in 2003 bij het ministerie van Landbouw is volgens de onderzoekers een grote fout geweest. Dit  gebeurde ten tijde van het kabinet-Balkenende II. Door de verhuizing is veel gezaghebbende kennis weggevallen. Ex-VWA-leidinggevenden, oud-ministers (CeesVeerman (CDA) en Laurens-Jan Brinkhorst (D66)) en voedselexperts zeggen in het onderzoek datde NVWA in 10 jaar tijd is 'uitgebeend', 'wegverdund' en 'kapotbezuinigd'.

Het aantal werknemers van de dienst halveerde bijna van 3700 naar 2175. Daardoor is een hoop kennis en ervaring verloren gegaan. Onderzoeker Marcel van Silfhout: "De in mankracht vrijwel gehalveerde inspectiedienst is een speelbal geworden van ministeries en politiek en daarmee onvoldoende onafhankelijk en gezaghebbend.'  Van de inspecties van de NVWA gaat bijna geen afschrikwkkende werking meer uit. De risico's zijn daardoor groter als het gaat om het ontstaan van voedselincidenten, zo schrijven de onderzoekers. Verminderde inspecties en het wegvallen van kennis binnen de NVWA zijn volgens de stichting Maatschappij en Veiligheid een groot probleem. Hierdoor zouden recente incidenten zoals onvoldoende toezicht op slachthuizen, het falen van de overheid tijdens de grote Q-koortsuitbraak, het massale gebruik van antibiotica in de veesector met opkomende gevaarlijke antibioticaresistente bacteriën makkelijker hebben kunnen ontstaan. Ook de opmerkelijk grote omvang van de laat ontdekte paardenvleesaffaire komt deels door het gebrekkige toezicht van de warenautoriteit.