dinsdag, 26. februari 2013 - 17:49 Update: 03-07-2014 1:02

Twaalf jaar voor mensenhandel vanaf 1 april 2013 mogelijk

Twaalf jaar voor mensenhandel vanaf 1 april 2013 mogelijk
Foto: Archief FBF.nl

Den Haag - De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie om de maximum gevangenisstraf voor mensenhandel te verhogen van acht naar twaalf jaar. De wet treedt op 1 april 2013 in werking.

Met de voorgestelde verhoging wordt de ernst van het feit beter tot uitdrukking gebracht en kan de verdachte makkelijker in voorlopige hechtenis worden gehouden, aldus de bewindsman. Mensenhandel is een misdrijf dat vaak langdurig zeer ernstige inbreuk maakt op de menselijke waardigheid en integriteit van slachtoffers, die daardoor voor hun leven beschadigd raken. De maatregel past binnen de doelstelling van het regeerakkoord om mensenhandel intensiever op te sporen en te bestrijden. Omdat de criminele praktijken van loverboys onder mensenhandel vallen, zal ook deze groep harder worden aangepakt. De maatschappelijke verontwaardiging over deze vorm van moderne slavernij is terecht zeer groot. Loverboys maken immers slachtoffers onder de meest kwetsbaren in onze samenleving.
Provincie: