woensdag, 14. augustus 2013 - 17:56 Update: 03-07-2014 0:53

Twee agenten ontslagen voor plichtsverzuim

Twee agenten ontslagen voor plichtsverzuim
Foto: Archief FBF.nl
Enschede

De politiechef van de eenheid Oost-Nederland heeft onlangs twee politiemedewerkers oneervol ontslagen. Beide medewerkers zijn ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim dat intern is onderzocht. Deze twee zaken staan los van elkaar.

Een politiemedewerker wordt verweten dienstmateriaal gedurende een langere periode voor privédoeleinden gebruikt te hebben. Ook wordt hem verweten een periode ongeoorloofd afwezig te zijn geweest. Een andere politiemedewerke wordt verweten een goed ontvreemd te hebben uit de voorraad gevonden voorwerpen en deze voor privédoeleinden mee naar huis te hebben genomen.
Provincie:
Blik op 112: