woensdag, 31. juli 2013 - 21:14 Update: 03-07-2014 0:54

Twee vliegtuig-bommen vernietigd in Zwolle

Foto van krater vliegtuigbom Zwolle | Waterschap Groot Salland
Foto: Waterschap Groot Salland
Zwolle

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft woensdag in Zwolle twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog vernietigd in de uiterwaarden langs de IJssel.

Twee bommen
Er zijn twee vliegtuigbommen gevonden in het projectgebied in de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden bij Zwolle Zuid: een 1000-ponder en een 500-ponder. I

n beide bommen zat nog een ontstekingsmechanisme. Dat betekent dat tijdens de bombardementen van de IJsselbruggen deze bommen niet tot ontploffing zijn gekomen. De vliegtuigbommen zijn tussen 13.00 en 15.30 uur ter plekke tot ontploffing gebracht.

In de afgelopen dagen werden al werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding op de vernietiging. Zo werden voor de veiligheid ‘ontlastsleuven’ om de bommen gegraven van 1,5 meter diep. Deze zorgen ervoor dat trillingen als gevolg van de explosie worden beperkt. Om te voorkomen dat bomscherven zich konden verspreiden, waren de vliegtuigbommen bedekt met een berg zand van ongeveer 4 meter hoog.

Weinig overlast
Bewoners hoefden niet te worden geëvacueerd. Wel moesten ze in de middag binnen blijven en ramen en deuren gesloten houden. 

Tijdens het laten springen van de bommen was de Schellerdijk voor korte tijd afgesloten voor verkeer. Ook was de scheepvaart op dit deel van de IJssel tijdelijk gestremd.  Hoewel de rode spoorbrug (Hanzeboog) buiten de veiligheidszone viel, is het vernietigen uitgevoerd op het moment dat er geen treinen over de brug reden. Dit om onnodige onrust bij treinreizigers te voorkomen.

Omdat de betrokken partijen er voor kozen de bommen direct te vernietigen en geen poging te doen de ontstekers te verwijderen, kon met een aanzienlijk kleinere veiligheidszone worden gewerkt. Daarmee werd de overlast voor de omgeving sterk beperkt.
 

Provincie:
Tag(s):