dinsdag, 19. november 2013 - 16:34 Update: 03-07-2014 0:48

Uniform kader opgesteld inzetten filefuik

foto van achtervolging | fbf archief
Foto: fbf archief
foto van achtervolging | fbf archief
Foto: fbf archief
Den Haag

De politie moet zeer terughoudend en weloverwogen omgaan met het inzetten van instrumenten zoals een filefuik, geforceerde stops of het instellen van een roadblock. Hiervoor heeft de nationale politie één landelijk, uniform kader opgesteld voor het geforceerd stoppen van een achtervolgde.

Met dit kader wordt de dagelijkse politiepraktijk van het volgen en achtervolgen nog verder geprofessionaliseerd. Dat schrijft minister Opstelten vandaag in een brief aan de Kamer. Politiemedewerkers, zowel voor de agent op straat, de centralist in de meldkamer als leidinggevenden kunnen hiermee de risico’s en belangen van een achtervolging afwegen tegen het belang van een aanhouding. Bij zijn risico-afweging weegt de agent onder meer de ernst van het strafbaar feit, de gereden snelheden, de beschikbare informatie over de achtervolgde auto en de bestuurder en de aanwezigheid van andere verkeersdeelnemers mee. De aanwezige leidinggevende in het operationeel centrum is verantwoordelijk voor de coördinatie en sturing tijdens een achtervolging en zorgt voor de afstemming met de officier van dienst van de politie. Deze officier van dienst is bevoegd om opdracht te geven om de achtervolging af te breken. Dit kader wordt nu geïmplementeerd binnen de eenheden van de nationale politie. Dit zal in het voorjaar 2014 afgerond zijn.

Provincie:
Blik op 112: