maandag, 4. maart 2013 - 10:46 Update: 03-07-2014 1:02

Utrechtse Psycholoog mag praktijk niet hervatten

Utrechtse Psycholoog mag praktijk niet hervatten

Utrecht - GZ Psycholoog en psychotherapeut Waals te Utrecht moet zijn praktijk onmiddellijk sluiten.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) legt Waals daartoe een bevel op. Met het bevel voorkomt de inspectie dat Waals zijn werk hervat na afloop van de door de tuchtrechter opgelegde schorsing van drie maanden. Waals heeft éénmaal een waarschuwing van de tuchtrechter gekregen en is tot twee keer toe voor een periode van drie maanden geschorst. De inspectie heeft hem eerder een schriftelijke waarschuwing gegeven wegens titelmisbruik. Betrokkene kampt met gezondheidsproblemen die een adequate praktijkvoering verhinderen. Dit levert naar het oordeel van de inspectie ernstig gevaar op voor de patiëntveiligheid. Het bevel geldt totdat een deskundige heeft vastgesteld dat de gezondheid van Waals hem weer in staat stelt verantwoorde zorg te leveren. Het College van Medisch Toezicht zal daarover, op voordracht van de inspectie, een uitspraak doen.
Provincie: