woensdag, 30. januari 2013 - 9:45 Update: 03-07-2014 1:05

UWV: sombere vooruitzichten voor de arbeidsmarkt in 2013

UWV: sombere vooruitzichten voor de arbeidsmarkt in 2013

De economie ontwikkelt zich ongunstiger dan vorig jaar werd voorspeld. De werkgelegenheid neemt daardoor sterker af dan UWV voorzag in haar arbeidsmarktprognose van juni 2012. Dit staat in de vandaag uitgebrachte update van de UWV Arbeidsmarktprognose.

Uit de herziene prognose volgt dat het aantal banen dit jaar met 85 duizend zal afnemen. De krimp van de werkgelegenheid zorgt ervoor dat het aantal vacatures dat ontstaat een dieptepunt bereikt in 2013. [b]Forse banenkrimp, lichte groei in de zorg[/b] UWV gaat op basis van de meest recente macro-economische cijfers van het CPB uit van een afname van het aantal banen van werknemers met 85 duizend in 2013. Het aantal banen kromp het afgelopen jaar al met naar schatting 51 duizend banen. In juni 2012 ging UWV nog uit van een afname met 37 duizend in 2012 en met 7 duizend dit jaar. UWV verwacht in 2013 in vrijwel alle sectoren afnemende of gelijkblijvende werkgelegenheid. UWV ziet de sterkste teruggang van het aantal banen in de industrie, de bouw en het openbaar bestuur. In het onderwijs, informatie en communicatie-, vervoer- en opslagsector blijft het aantal banen op peil. Alleen de sector zorg en welzijn laat met een plus van 15 duizend banen (+1 procent) enige groei van betekenis zien. Deze groei is beduidend lager dan in de periode 1995-2012 toen de werkgelegenheid in zorg en welzijn jaarlijks meer dan dubbel zoveel toenam. Het beleid gericht op terugdringen van de zorgkosten leidt tot lagere werkgelegenheidsgroei. Daarbij zijn de vooruitzichten in de welzijnssector ongunstiger dan in de zorg. [b]Meer werkzoekenden, vacatures op dieptepunt[/b] UWV gaat in de herziene prognose uit van een toename van het aantal ingeschreven werkzoekenden met 80 duizend (+14 procent) in 2013. In juni vorig jaar werd nog een toename met 28 duizend voorzien. In de Zuidelijke Randstad, in Zuid-Gelderland en in de Noordelijke arbeidsmarktregio's stijgt het percentage bij UWV ingeschreven werkzoekenden tot boven de 10 procent van de beroepsbevolking. Het laagste percentage werkzoekenden verwacht UWV in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht en in de regio's nabij de grote steden. Als gevolg van de dalende werkgelegenheid ontstaan minder vacatures dan eerder werd voorspeld. Volgens de UWV-prognose ontstaan in heel 2013 bijna 640 duizend vacatures. Dit is het laagste niveau sinds het CBS in 1997 is begonnen met het bijhouden van de vacaturestatistiek. Het is ook fors lager dan in de periode voor de economische crisis, toen er jaarlijks 1,1 miljoen vacatures ontstonden. [b]Kansen op de arbeidsmarkt[/b] Nu de economie al enige tijd krimpt, heeft dat duidelijk ongunstige gevolgen voor de arbeidsmarkt, zo laat de UWV-prognose zien. De arbeidsmarkt heeft te maken met meer werkzoekenden en minder vacatures. Dat betekent echter niet dat er geen kansen zijn op de arbeidsmarkt. Er blijven per dag zo'n 1.750 vacatures ontstaan. En er zijn specifieke beroepen - zoals in de techniek - waar ook nu veel vraag is naar personeel. Bovendien verwacht het CPB dat de economie in de loop van dit jaar weer iets zal aantrekken. Omdat de arbeidsmarkt vertraagd reageert, zal het evenwel nog enige tijd duren voordat een mogelijk economisch herstel zich vertaalt in meer banen en minder werkzoekenden.
Categorie: