vrijdag, 11. januari 2013 - 16:46 Update: 03-07-2014 1:04

Vakbonden leggen beslag op bankrekening Brandweer Zuid-Limburg

Vakbonden leggen beslag op bankrekening Brandweer Zuid-Limburg

Leden van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak gaan vanaf 19 januari actievoeren wegens een slepend conflict over het sociaal plan en de dienstroosters bij de Brandweer Zuid-Limburg. Dit melden de vakbonden vrijdag.

De actievoerende brandweerlieden weigeren de extra opgedragen uren te werken. Deze actie heeft geen gevolgen voor de veiligheid. Brandweerlieden rukken altijd uit, maar andere opgedragen werkzaamheden leggen zij neer. [b]Beslaglegging op bankrekening brandweer[/b] Ook laten de vakbonden beslag leggen op de bankrekening van de brandweer, omdat de brandweer structureel de Arbeidstijdenwet overtreedt. Deze beslaglegging is het sluitstuk van een juridische procedure die al drie jaar duurt. De vakbonden zijn door de rechter in april 2012 al in het gelijk gesteld. Sindsdien hebben de vakbonden de werkgever maanden de tijd gegeven om het probleem op te lossen. Dat is de werkgever tot op heden nog niet gelukt. Inmiddels hebben de vakbonden een deurwaarder ingeschakeld om dwangsommen te innen. [b]Hoge actiebereidheid[/b] De actiebereidheid onder het personeel in de kazernes te Maastricht is zeer groot. Veel medewerkers voelen zich geïntimideerd door de dienstleiding. Die heeft te kennen gegeven dat de loopbaankansen van actievoerende medewerkers in gevaar kunnen komen. De leden bereiden zich voor op een langdurig actietraject.
Provincie: