woensdag, 18. december 2013 - 21:43 Update: 03-07-2014 0:46

Vaste tarieven voor medisch specialistische zorg

Foto van scan röntgen foto | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Per 2015 zullen integrale tarieven worden ingevoerd in de medisch specialistische zorg. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) woensdag.

Dat betekent onder andere dat patiënten en zorgverzekeraars niet meer apart voor de ziekenhuiskosten en de honoraria van de medisch specialist hoeven te betalen, maar dat alles in één tarief wordt ondergebracht. Deze cruciale stap in de ontwikkeling van de bekostiging van de medisch specialistische zorg volgt uit de hoofdlijnenakkoorden die minister Schippers eerder met de ziekenhuizen en de beroepsgroep sloot. Invoering van integrale tarieven is tevens onderdeel van het regeerakkoord van kabinet Rutte 2.

Integrale tarieven
Het huidige systeem heeft tot gevolg dat (financiële) belangen van instellingen en specialisten niet altijd gelijk op lopen. Dat zet een onnodige rem op het realiseren van doelmatigheid en kwaliteit binnen de instellingen.

Gevolgen van integrale tarieven
Door de invoering van integrale tarieven zal er onder andere niet meer apart onderhandelt worden tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars enerzijds en medisch specialisten en zorgverzekeraars anderzijds. Vanaf 2015 zullen prijs- en kwaliteitsonderhandelingen alleen nog maar plaatsvinden met ziekenhuizen, die vervolgens intern verantwoordelijk zijn voor het betalen van de medisch specialisten.

Fiscale positie vrijgevestigde medisch specialisten
Deze bekostigingswijziging brengt in fiscale zin met zich mee dat vrijgevestigde medisch specialisten onder integrale tarieven alleen nog toegang tot fiscale faciliteiten behouden als zij daadwerkelijk in fiscale zin (ondernemers)risico lopen, net als alle andere Nederlandse ondernemers.