zaterdag, 2. maart 2013 - 10:13 Update: 03-07-2014 1:02

Veel gemeenten hebben onvoldoende reserves

Veel gemeenten hebben onvoldoende reserves

Amsterdam - De helft van de grote Nederlandse gemeenten heeft onvoldoende geld om risico’s op te vangen.

Dat blijkt uit een inventarisatie van NRC Handelsblad naar de financiële positie van de twintig grootste gemeenten. In tien van de onderzochte gemeenten is het zogeheten weerstandsvermogen lager dan het minimum. Dat betekent dat ze minder reserves hebben dan de risico's die ze lopen. Volgens de norm moeten risico en reserve even groot zijn. Vooral de gemeenten Enschede en Groningen zitten krap bij kas. Slechts zes van de twintig gemeenten haalt een ruime voldoende of hoger. Volgend jaar zullen gemeenten het nog zwaarder krijgen nu het kabinet fors moet gaan bezuinigen.
Provincie: