zaterdag, 28. september 2013 - 11:18 Update: 03-07-2014 0:51

Veel misdadigers belanden pas na hun 20ste in de criminaliteit

Foto van handboeien | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

Criminologe Vere van Koppen, die op 8 oktober hoopt te promoveren aan de VU in Amsterdam stelt dat daders van georganiseerde misdrijven lang niet altijd georganiseerde boeven zijn, die al vanaf hun prille jeugd misdrijven hebben gepleegd.

Integendeel zelfs. Van Koppen ontdekte dat er juist veel laatbloeiers in dit deel van de onderwereld rondlopen. Veel criminelen beginnen pas halverwege hun 20ste en hebben eerst zelfs gewone, legale banen. Dit melden verschillende media zaterdag. Van Koppen zegt in het AD: 'Er wordt nu vooral ingezet op het voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden. Maar veel daders zijn pas na hun 20ste in de misdaad beland.' Ze beginnen dan niet heel klein, maar zetten gelijk groot in. Van Koppen onderzocht hoe de daders betrokken raakten bij de georganiseerde misdaad. Daarvoor onderzocht ze de ontwikkeling van de criminele carrières van over de 1600 daders, betrokken bij 120 criminele groepen uit de Monitor Georganiseerde Criminaliteit en interviewde in de gevangenis 15 mannen en één vrouw die voor hun betrokkenheid bij een misdaadbende waren veroordeeld. Van deze groep geïnterviewden pleegden 10 personen pas op latere leeftijd een misdrijf.  Zeven van hen hadden een goede baan, waren getrouwd (sommigen hadden kinderen) en hadden geen opvallende problemen in hun dagelijks leven, zo meldt het Parool.  Negen van de tien legden een eerste contact met mededaders op de werkvloer. Daders die eerst een normaal leven in de bovenwereld hebben geleid, zijn in de onderwereld goed in te zetten. Zij beschikken vaak over kennis en contacten in de legale wereld die criminelen prima kunnen gebruiken. Redenen om over te stappen naar de onderwereld waren onder meer ‘meer geld, spanning, sensatie, de kick, macht, leuk leventje, niet afhankelijk, mooie vrouwen, en mooie auto’s’.

De georganiseerde misdaad in Nederland bestaat veelal uit internationale drugshandel, mensensmokkel en -handel, wapenhandel, witwassen en misdrijven als ondergronds bankieren en ontduiking van heffingen en accijnzen. Van Koppen ontdekte ook dat daders van georganiseerde misdaad ook meteen ernstige delicten plegen. Keurige mannen die opeens de meest zware criminelen zijn en bovendien gebruik van geweld en zelfs liquidaties niet schuwen.

Categorie: