maandag, 29. juli 2013 - 10:41 Update: 03-07-2014 0:54

Veel overtredingen in schoonmaaksector

Veel overtredingen in schoonmaaksector
Veel overtredingen in schoonmaaksector
Den Haag

Bij controle van 1.450 bedrijven in de schoonmaaksector bleek 27% van hen zich niet aan de regels te houden. De meeste overtredingen vinden plaats bij kleine schoonmaakbedrijven.

Grote bedrijven die lid zijn van de branchevereniging OSB doen het beduidend beter. In totaal is voor ruim 37 miljoen euro aan boetes, naheffingen en terugvorderingen opgelegd.

Dit staat in het eindrapport ‘schoonmaakinterventieteams’ van de Inspectie SZW.  De Inspectie heeft samen met de Belastingdienst,  UWV en gemeenten de afgelopen jaren  intensief gecontroleerd in de schoonmaaksector. De interventieteams hebben in totaal 632 inspecties verricht, waarbij 1.450 bedrijven zijn gecontroleerd. De controle spitste zich toe op de naleving van arbeidsmarkt-, belasting- en sociale zekerheidswetgeving. Het ging hierbij om 675 schoonmaakbedrijven en 775 opdrachtgevers/inleners die opdracht hadden gegeven tot schoonmaakwerkzaamheden.

De Inspectie constateert dat in de schoonmaakbranche vaak sprake is van aanneming en onderaanneming van werk. Hierdoor ontstaat een groter risico op het niet-naleven van de regels. Tijdens de inspecties is gebleken dat grote schoonmaakbedrijven de zaken over het algemeen wel op orde hebben.