maandag, 30. september 2013 - 18:40 Update: 03-07-2014 0:51

Veel ziekenhuizen senior-onvriendelijk

foto van ziekenhuis | fbf archief
Foto: fbf archief

Het is hun grootste groep patiënten. Toch is in ziekenhuizen vaak nog verrassend weinig aandacht voor ouderen. Het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis van de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOVG en NOOM gaat daarin verandering brengen.

Morgen -op de VN-dag van de ouderen- worden voor het eerst de resultaten bekend gemaakt en weten we welke 45 ziekenhuizen het keurmerk krijgen toegekend. Dit gebeurt tijdens een landelijk congres in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. Vanaf 10.30 uur kan heel Nederland meekijken en ook ziekenhuizen vergelijken op de speciale website www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl. Alle 130 ziekenhuizen in Nederland werden het afgelopen jaar getoetst op 15 kwaliteitsaspecten die specifieke zorgbehoeften en wensen van ouderen betreffen. 

Keurmerk is bittere noodzaak

Eén op de drie mensen van 70 jaar en ouder verlaat het ziekenhuis slechter dan ze er ingekomen zijn. En dat heeft niet te maken met de aandoening waarvoor ze opgenomen worden. Eén op de drie 65-plussers die acuut in het ziekenhuis belanden, sterft binnen drie maanden. Om de zorg en voorzieningen voor ouderen te verbeteren, hebben de ouderenorganisaties het afgelopen jaar 15 kwaliteitsaspecten opgesteld die van groot belang zijn voor de ziekenhuiszorg aan ouderen. Hierop zijn de ziekenhuizen bezocht door getrainde seniorscouts en bevraagd door het onderzoeksbureau MediQuest. Een belangrijke voorwaarde voor het keurmerk is de aanwezigheid van een geriatrieteam en de gemaakte afspraken over de inzet van dit team. Uit het onderzoek bleek dat nog veel verbeteringen mogelijk zijn in de overdracht van en naar de thuissituatie, bijvoorbeeld het consulteren van de huisarts.

Ook het treffen van maatregelen om ouderen sociaal en lichamelijk actief te houden tijdens de opname blijft een aandachtspunt. "We merken dat het keurmerk veel in beweging heeft gezet, aldus Marjolein de Booys, projectleider. Ziekenhuizen maken in toenemende mate gebruik van vrijwilligers om samen met de opgenomen oudere patiënt activiteiten te ondernemen die functieverlies moeten tegengaan." Zorgverzekeraar Achmea heeft aangekondigd dat gecontracteerde ziekenhuizen die het keurmerk hebben behaald in aanmerking komen voor het Pluscertificaat Ouderenzorg. Het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is bedoeld om ziekenhuizen te stimuleren om hun zorgprocessen, beleid en fysieke omgeving beter af te stemmen op de toenemende groep kwetsbare oudere patiënten. Over twee jaar worden de ziekenhuizen opnieuw beoordeeld.

Categorie: