dinsdag, 18. juni 2013 - 14:05 Update: 03-07-2014 0:56

Verbitterde De Graaf:Barbertje moet hangen

Foto van Fred de Graaf
Foto van Fred de Graaf
Den Haag

De voorzitter van de Eerste Kamer Fred de Graaf heeft dinsdag in de plenaire vergadering verklaard dat hij terugtreedt als voorzitter.

Hij gaf een toelichting op dit besluit. De Graaf gaf aan dat de motivatie voor zijn aftreden ligt in het negatieve beeld over zijn onafhankelijkheid dat is ontstaan ten aanzien van de samenstelling van de commissie van in en uitgeleide bij de inhuldiging van de Koning. 

De Graaf: "Een dergelijk beeld is niet goed voor een Kamervoorzitter." De Graaf is het niet eens met het beeld dat hij niet onafhankelijk zou hebben gehandeld. De Graaf: "Ik heb naar eer en geweten gehandeld, onafhankelijk zoals het een Voorzitter betaamt."

Na het afleggen van zijn verklaring droeg de heer De Graaf het voorzitterschap van de vergadering over aan ondervoorzitter Hans Franken.

'Barbertje moet hangen'
Tegenover journalisten liet De Graaf weten, nadat hij zijn verklaring in de Eerste Kamer had afgelegd, dat 'Barbertje moet hangen'. Op de vraag van de journalisten wat hij daarmee precies bedoelde verwees hij naar de reactie's uit de Tweede Kamer naar aanleiding van zijn vertrek. De Graaf denkt dat de Tweede Kamer hem weg wilde hebben. 

 

 

in zijn ogen de Tweede Kamer 'schuld' heeft 

Provincie:
Tag(s):