dinsdag, 3. december 2013 - 15:48 Update: 03-07-2014 0:47

Verbod op godslastering definitief uit Wetboek geschrapt

Foto van voorzittershamer | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het voorstel van de Tweede Kamerleden Schouw (D66) en De Wit (SP) om het verbod op godslastering in het Wetboek van Strafrecht te schrappen is dinsdag door de Eerste Kamer aangenomen. Dit meldt de Eerste kamer dinsdag.

‘Na hoofdelijke stemming met 49 stemmen voor en 21 stemmen tegen is het voorstel aangenomen’, aldus de Eerste Kamer.

CDA, ChristenUnie, SGP en de leden Beckers, Bruijn, Dupuis, De Graaf, Kneppers-Heijnert, Schaap, en Swagerman (allen VVD) stemden tegen. De initiatiefnemers menen dat hierdoor de vrijheid van meningsuiting wordt verbeterd en vinden dat door het schrappen van het verbod op godslastering en daarmee het verbod op de verspreiding van godslasterlijke afbeeldingen of geschriften de maatschappelijke discussie over levensbeschouwelijke kwesties wordt verdiept.

VVD trekt steun terug
Dit initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk mede-ingediend door het voormalige Tweede Kamerlid Teeven (VVD). Na het vertrek van Teeven uit de Tweede Kamer heeft de VVD te kennen gegeven het voorstel niet langer te steunen. 

Dit voorstel werd oorspronkelijk mede-ingediend voor het voormalige Tweede Kamer lid Van der Ham (D66). Na vertrek van Van der Ham is de mede-indiening van dit voorstel overgenomen door Schouw.

Het voorstel was al op 16 april 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 26 november 2013.