maandag, 23. september 2013 - 22:25 Update: 03-07-2014 0:51

Verbreding A9 wordt verdiept aangelegd

Foto van A9 | fbf
Foto: fbf
Amstelveen

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), de regionale overheden en het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen hebben overeenstemming bereikt over een nieuw ontwerp voor de verbreding van de A9 in Amstelveen.

De weg wordt over een lengte van ca.1300 meter verdiept aangelegd. Ter hoogte van het Oude Dorp in Amstelveen komt er een overkapping. De verbreding van de A9 maakt deel uit van de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere.

Geen tunnel

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er bij Amstelveen een tunnel zou komen, waaraan Amstelveen 100 miljoen euro zou bijdragen. Nadat de gemeente aangaf dat de geplande gebiedsontwikkeling van de A9-zone het benodigde bedrag niet zou gaan opleveren, is opnieuw naar de plannen gekeken. In de gesprekken met de regio is nu afgesproken dat de A9 in Amstelveen in een circa 1300 meter verdiept tracé komt te liggen tussen het Oude Dorp en het Bovenlandpad.

Overkapping

Daarnaast komt een overkapping van de A9 bij het Oude Dorp. Ter hoogte van het Meanderpark komt een brede oversteek voor voetgangers en fietsers over de verdiepte A9 heen. Langs een groot deel van het verdiepte tracé komen geluidsschermen waardoor de geluidsoverlast aanzienlijk afneemt Met het project A1, A6, A9 (weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere) willen het ministerie en de betrokken regionale overheden zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer in een economisch belangrijke regio en tegelijkertijd de leefbaarheid verbeteren.

Minder overlast

De verdiepte ligging en de ruimtelijke inpassing van de A9 bij Amstelveen zorgen voor een verbetering ten opzichte van de huidige situatie en voor een afname van de geluidsbelasting in de omgeving. Met de weguitbreiding Schiphol, Amsterdam, Almere is in totaal 4,1 miljard euro gemoeid. De bijdrage van de gemeente Amstelveen aan de verbreding van de A9 bij Amstelveen is 40 miljoen euro. Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2019.