maandag, 9. september 2013 - 17:27 Update: 03-07-2014 0:52

Verdringing Nederlandse werknemers wordt onderzocht

Foto van landbouw arbeiders Polen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Er komt een onderzoek naar verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt door de toestroom van arbeidsmigranten uit EU-landen. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maandag.

Onderdeel van dat onderzoek is het in kaart brengen van maatregelen om verdringing tegen te gaan. Daarnaast heeft Nederland vlak voor de zomer afspraken gemaakt met Bulgarije en Roemenië om potentiële arbeidsmigranten in die landen te informeren over hun kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. De bedoeling is ook met Polen soortgelijke afspraken te maken.

Nederland kent relatief veel laag opgeleide arbeidsmigranten en weinig hoogopgeleide arbeidsmigranten. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dat die verhouding moet veranderen, onder meer omdat hoogopgeleide arbeidsmigranten meer kans maken succesvol mee te doen in onze samenleving. Minister Asscher zei dit maandag, na afloop van een top over Europese migratie in Den Haag.

Op de EU-arbeidsmigratietop spraken bestuurders, werkgevers- en werknemersorganisaties, woningcorporaties en migrantenorganisaties uit binnen- en buitenland over het in goede banen leiden van arbeidsmigratie.

Naast Asscher was onder meer minister Blok voor Wonen en Rijksdienst aanwezig, de Roemeense minister van Arbeid, de Bulgaarse vice-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wethouders uit Den Haag, Rotterdam en Westland. Aanleiding voor de top is het openstellen van de Nederlandse arbeidsmarkt voor arbeidsmigranten uit Bulgarije en Roemenië per 1 januari 2014.