woensdag, 13. februari 2013 - 15:49

Verdubbeling van aantal meters kunstijs in Leeuwarden

Leeuwarden

De IJshal Leeuwarden wordt in 2015 een 400 meter baan. 'Nu is de baan nog 220 meter', meldt de provincie Friesland.

De huidige vriesinstallatie mag vanaf 2015 niet meer, de koelvloeistof wordt verboden. De noodzakelijke vernieuwing wordt aangegrepen om een nieuwe ijsbaan te bouwen.

De provincie Fryslan legt hiervoor 10 miljoen euro neer. De totale kosten voor de nieuwe hal zijn ongeveer 24 miljoen euro. Naast Thialf wordt dit de tweede 400 meter in de provincie.

Provinciale Staten vroegen bij motie het plan van de IJshal Leeuwarden te beoordelen in samenhang met Thialf. Volgens de beide ijsbaandirecties moet er ruimte zijn voor twee banen in Fryslan. Directeur van de IJshal Johan van der Kooi bevestigd dat. Hij ziet dan ook met vertrouwen de Staten- en raadsbehandeling tegemoet.

Toch kan het zo zijn dat schaatsers voor Leeuwarden kiezen in plaats van Heerenveen. Over de mogelijke gevolgen daarvan maken de betrokken partijen nog bindende afspraken, zodat beide hallen elkaar zo veel mogelijk versterken en tegelijkertijd een gezond bedrijf runnen.

Gedeputeerde Hans Konst "Dizze iisbaan fersterket de posysje fan Fryslân as reedridersprovinsje". Met de financiële bijdrage voor de ijshal geeft de provincie invulling aan de afspraken die ze met gemeente maakte over het gebiedsontwikkelingsplan WTC. De ijshal is daar een onderdeel van. Provinciale Staten beslissen uiteindelijk definitief over de subsidie. De gemeenteraad van Leeuwarden vergadert later dit jaar over de ijshal. Wethouder Andries Ekhart "Deze provinciale bijdrage legt alvast een mooie bodem voor een 400 meter lange ijsvloer in Leeuwarden".

Als het allemaal volgens plan verloopt is de nieuwe IJshal klaar voor 2015.
Provincie:
Tag(s):