woensdag, 23. januari 2013 - 9:57 Update: 03-07-2014 1:04

Vertrouwen in Nederlandse ziekenhuizen gedaald

Vertrouwen in Nederlandse ziekenhuizen gedaald
Foto: Archief FBF.nl

Het vertrouwen van patiënten in Nederlandse ziekenhuizen is gedaald door de recente publiciteit over fouten en problemen in de zorg.

Dat vindt 58% van de deelnemers aan een enquête van het discussieprogramma Debat op 2 (KRO/NCRV) en de patiëntenfederatie NPCF onder ruim 5000 respondenten. Structureel fouten Twee derde (67%) van de respondenten is het eens met de stelling dat er in de meeste Nederlandse ziekenhuizen structureel fouten worden gemaakt. Bijna de helft van de deelnemers denkt dat er in ziekenhuizen te weinig gebeurt om fouten te voorkomen. "Een goede arts-patiëntrelatie begint bij vertrouwen," reageert Wilna Wind, directeur van patiëntenfederatie NPCF. "Na de recente berichten was het misschien wel te verwachten dat het vertrouwen in de ziekenhuiszorg een deuk heeft opgelopen. Maar dan nog zijn deze cijfers stevig." Imagoschade Deelnemers aan de enquête geven ook aan dat ziekenhuizen meer openheid zouden moeten geven over fouten en problemen. Ze moeten zelfs altijd openheid geven, zegt 76%. Dat er van die openheid in de praktijk niet altijd sprake is komt volgens 86% van de deelnemers vanwege de angst voor imagoschade. Geen inzicht in kwaliteit Mensen geven in de enquête ook aan dat ze kritischer zijn geworden in het maken van een keuze voor een dokter of ziekenhuis. Wilna Wind: "Dat is op zichzelf een goede ontwikkeling. De zorg in Nederland is in principe goed, alleen de kwaliteitsverschillen zijn soms heel groot. Dat is de afgelopen weken maar weer gebleken. Het probleem is wel dat die verschillen totaal niet inzichtelijk zijn. Patiënten hebben nog geen toegang tot informatie over kwaliteit. Dat is onhoudbaar." Geen goede nazorg Ook zeggen de deelnemers dat de opvang en nazorg moet verbeteren op het moment dat er iets misgaat. 53% van mensen die het afgelopen jaar hebben meegemaakt dat er iets misging, is niet begeleid of opgevangen. In de meeste gevallen werd geen excuus aangeboden, werd het incident niet met deslachtoffers besproken en wilden zorgverleners niet luisteren. 18% van de mensen die een incident hadden meegemaakt diende een klacht in. Bij de helft van deze mensen werd de klacht niet naar tevredenheid afgehandeld. "We lezen uit de verhalen van mensen dat mensen gewoon goede opvang willen. Een gesprek, excuses, niet het onderste uit de kan. Een groot percentage van de mensen geeft aan niet eens een klachtenprocedure in te gaan. En dat is een teken aan de wand. Ook voor deze mensen moet de opvang uitstekend zijn. En dat is het nog lang niet." Debat op 2 ncrvlogo web rgb Vanavond om 21.15 uur vindt in het discussieprogramma Debat op 2 (KRO/NCRV) een debat plaats over het vertrouwen dat patiënten hebben in de Nederlandse ziekenhuizen. Deelnemers aan het debat zijn onder andere ziekenhuisbestuurders, artsen en patiënten bij wie het in het afgelopen jaar mis is gegaan bij een ziekenhuisbezoek.
Provincie: