vrijdag, 29. november 2013 - 17:14 Update: 03-07-2014 0:47

Vijftigplussers ontzien bij ingreep ontslagrecht

Foto van bord met no work | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Vrijdag heeft minister Lodewijk Asscher ingrijpende plannen voor de arbeidsmarkt naar de Kamer gestuurd.

Die plannen bevatten maatregelen die in het sociaal akkoord met vakbonden en werkgevers zijn afgesproken om de arbeidsmarkt te hervormen. Zo wordt per 1 juli 2015 de ontslagvergoeding aan banden gelegd. Maar het kabinet wil daarbij tijdelijk werknemers van de boven de 50 ontzien. Als ze minstens 10 jaar in dienst zijn geweest, kunnen ze tot 2020 een hogere vergoeding meekrijgen dan anderen. Kleinere bedrijven (tot 25 werknemers) hoeven dat hogere bedrag niet te betalen omdat dat hen te veel in financiële problemen zou brengen. Dit schrijven verschillende media vrijdag.

Iedereen die ontslagen wordt, krijgt van 1 juli 2015 een  transitievergoeding, die moet worden ingezet om zo snel mogelijk weer aan de slag te komen. De vergoeding bedraagt een derde maandsalaris per dienstjaar en een half maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding is maximaal 75.000 euro, of een jaarsalaris als dat hoger is. De 'gouden handdruk' zou zo moeten verdwijnen. Verder wordt de ontslagprocedure eenvoudiger gemaakt zodat deze ook sneller gaat.

WW

Naast het ontslagrecht, gaat de WW op de schop. Asscher wil de duur van de WW inkorten tot maximaal 24 maanden in 2019. Vanaf 2016 zal daarom de duurvan de  WW-uitkering geleidelijk worden verlaagd. Nu is het nog zo dat iemand die wordt ontslagen recht heeft op 38 maanden WW. Het inkorten van de WW moet volgens  het Centraal Planbureau (CPB) 20.000 extra banen gaan opleveren. Maar het CPB laat weten dat wanneer de sociale partners de WW-duur via cao's toch weer op 38 maanden brengen, dit het effect weer deels teniet zal doen. Vanaf 1 juli 2015 zullen WW'ers al na een halfjaar (in plaats van een jaar) alle beschikbare arbeid moeten aanvaarden.

Flexwerk

Asscher probeert met zijn voorstellen de positie van flexwerkers te verbeteren. Die krijgen vanaf volgend jaar al na 2 jaar recht op een vast contract in plaats van na 3 jaar. Ook worden werknemers die via een payrollbedrijf werken, beter beschermd. 'Nulurencontracten', waarbij werknemers alleen werken als ze worden opgeroepen, wil het kabinet terugdringen. In de zorg worden ze helemaal verboden.