dinsdag, 9. juli 2013 - 8:46 Update: 03-07-2014 0:55

Vooral Polen en Bulgaren met gezin willen in Nederland blijven

Foto van auto met Pools kenteken | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Uit een studie van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat de helft van de Polen die zich onlangs in Nederland hebben ingeschreven, verwacht hier te blijven. Van de Bulgaren die hierheen komen, wil een kwart zich permanent in Nederland vestigen.

Zestig procent van de Bulgaren zonder opleiding ziet haar toekomst in Nederland. Dit staat in de publicatie van het Sociaal Planbureau genaamd 'Nieuw in Nederland, Het leven van recent gemigreerde Bulgaren en Polen', zo melden verschillende media dinsdag.

Vooral Polen en Bulgaren met een gezin zijn niet van plan terug te keren naar het thuisland. Van de Bulgaren geeft 66 procent aan dat hun leefsituatie na de migratie er beter op geworden is. Hun salaris is een stuk hoger dan in het thuisland. Van de Polen is dit 39 procent. Uit de studie blijkt verder dat zowel de Polen als de Bulgaren een tijdelijk baantje aan de onderkant van de arbeidsmarkt hebben. Ze doen laag gewaardeerd werk in de bouw, de industrie, de land- en tuinbouw en de schoonmaakbrance. Van de Polen heeft 84 procent een baan. Bulgaren zitten juist vaak zonder werk. Vooral Bulgaarse vrouwen zijn ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt; slechts 36 procent heeft een baan. Van de Bulgaarse mannen heeft 67 procent een baan, maar ze werken meestal weinig uren.

Uitzendbureaus spelen een belangrijke rol in het feit dat Polen vaak werk hebben. Als ze via een uitzendbureau naar Nederland komen - wat vaak het geval is - zijn ze verzekerd van werk. Bulgaren worden bijna nooit door een uitzendbureau benaderd en vinden een baan via bekenden.

Op 1 januari van dit jaar stonden 111 duizend Polen en 21 duizend Bulgaren in het bevolkingsregister ingeschreven. Maar de onderzoekers benadrukken dat niet iedereen zich inschrijft.

Provincie:
Tag(s):