dinsdag, 5. november 2013 - 13:08 Update: 03-07-2014 0:49

Voormalig CFO ABNAMRO zet investerings-instelling op

Foto van appeltje voor de dorst pensioen | Archief EHF
Foto: Archief EHF

Oud-bankier Jan van Rutte gaat de zogeheten ‘Nederlandse Investeringsinstelling (NII)’ opzetten. Dit meldt het ministerie van Economische Zaken dinsdag.

'Deze instelling gaat Nederlandse investeringsprojecten geschikt maken als belegging voor pensioenfondsen en verzekeraars', aldus het ministerie.

Meer vermogen investeren in Nederlandse economie
Het idee van het opzetten van de NII komt voort uit het overleg dat kabinet en institutionele beleggers het afgelopen jaar hebben gevoerd. Uit dat overleg is gebleken dat pensioenfondsen en verzekeraars kansen zien om meer van hun vermogen te investeren in de Nederlandse economie.

De NII moet er voor zorgen dat de vormgeving en bundeling van investeringsprojecten zodanig is dat zij aantrekkelijk zijn voor pensioenfondsen en verzekeraars. Daarbij is te denken aan investeringsprojecten in de woningbouw, infrastructuur en de zorg. Naast institutionele beleggers kunnen ook banken terecht bij de NII.


Overeenstemming over mogelijke staatssteunaspecten
Van Rutte gaat verder onderzoeken hoe de op te richten Nationale Hypotheekinstelling (NHI) vorm kan krijgen en hoe deze onder de NII gebracht kan worden. Voor het zo ver is moet er eerst overeenstemming zijn met de Europese Commissie over mogelijke staatssteunaspecten.

Daarnaast zal Van Rutte onderzoeken welke rol pensioenfondsen en verzekeraars kunnen spelen bij het financieren van projecten die nodig zijn om de Nederlandse energievoorziening voor de toekomst zeker te stellen. Uit het recent gesloten Energieakkoord is berekend dat daar tussen nu en 2020 tussen de 13 en 18 miljard euro voor nodig is.


Jan van Rutte is voormalig CFO van ABN-AMRO. Momenteel is hij onder andere commissaris bij SNS Reaal. Zijn aanstelling is tot stand gekomen in overleg met pensioenfondsen en verzekeraars.