vrijdag, 28. juni 2013 - 10:45 Update: 03-07-2014 0:55

Voormalig hoogleraar Stapel krijgt 120 uur werkstraf voor fraude

Voormalig hoogleraar Stapel krijgt 120 uur werkstraf voor fraude
Foto: Archief FBF.nl
Tilburg

Het Functioneel Parket is met hoogleraar Stapel een transactie overeengekomen van een werkstraf van 120 uur voor het vals opmaken en het vervalsen van datasets.

Daarnaast heeft de heer Stapel afstand gedaan van het recht op ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit betreft anderhalf jaarsalaris, gebaseerd op de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten.

In het strafrechtelijk onderzoek is een zestal publicaties van de heer Stapel nader onderzocht. Het betreft twee publicaties uit zijn Groningse periode en vier publicaties uit zijn Tilburgse periode. Op basis van deze onderzoeken wordt de bevinding in het rapport van de Commissie-Levelt, dat in 55 van de 130 publicaties onzuiverheden voorkomen, onderstreept. Uit onderzoek door de FIOD is gebleken dat er geen sprake is van misbruik van subsidiegelden.

Deze gelden zijn verstrekt voor het uitvoeren van onderzoek en zijn daaraan ook besteed. De subsidiegelden zijn voornamelijk besteed aan personeelskosten. Het personeel heeft de werkzaamheden verricht die van hen konden worden verwacht. Deze werkzaamheden waren echter deels gebaseerd op door Stapel verzonnen data. Hiermee heeft Stapel in strijd gehandeld met de wetenschappelijk integriteit en heeft hij de belangen van promovendi die met hem hebben samengewerkt, geschaad.

Provincie: