donderdag, 14. februari 2013 - 10:10

Vreemde ogen kijken mee met toetsen op hbo

Den Haag

Hogescholen gaan samen toetsen maken en afnemen, en maken daarbij meer gebruik van tweede beoordelaars en experts van buiten. Met deze nieuwe werkwijze bouwen ze een extra garantie in voor de diplomakwaliteit. Minister Bussemaker heeft dit afgesproken met de de HBO-raad , de vereniging van hogescholen.

Bussemaker stelt €8 miljoen beschikbaar voor samenwerkingsverbanden tussen hogescholen. In een brief die ze hierover naar de Tweede Kamer heeft gestuurd schrijft de bewindsvrouw dat ze vooral een rol ziet voor de docenten. Daarom kiest ze er voor om de verantwoordelijkheid voor de toetskwaliteit bij de hogescholen te leggen.

"Ik vind het belangrijk om verantwoordelijkheden daar te beleggen waar ze thuishoren, in dit geval dus bij de hogescholen en in het bijzonder bij de docenten. Kwaliteitsborging kan naar mijn mening, en naar die van de Commissie-Bruijn niet zonder de actieve betrokkenheid van docenten.’’

Aan het eind van deze kabinetsperiode moeten alle hbo-opleidingen kunnen laten zien dat ze vreemde ogen laten meekijken met hun toetsing en examinering. In 2014 komt er een tussenrapportage waarin de vorderingen inzichtelijk worden gemaakt.
Provincie:
Tag(s):