maandag, 9. september 2013 - 13:55 Update: 03-07-2014 0:52

Vrijspraak wegens bewijs kinderporno ex-werknemer Kidsweek

Foto van officier in rechtbank | Archief EHF
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Utrecht

Een 35-jarige ex-werknemer van Kidsweek en zijn 33-jarige partner uit Baambrugge zijn door de rechtbank Midden-Nederland vrijgesproken voor het in bezit hebben en verspreiden van 10 foto’s en 10 films met kinderpornografische inhoud. De rechtbank achtte niet bewezen dat de twee mannen in 2009 en 2010 in het bezit waren van kinderporno en het materiaal hebben verspreid.

Onvoldoende bewijs In het dossier ontbreekt technisch bewijs om te kunnen vaststellen dat de twee verdachten in de periode van juli 2009 tot en met mei 2010 in het bezit waren 10 foto’s en 10 films met kinderporno. Er zijn geen films en originele foto’s met kinderpornografische inhoud op de computer aangetroffen. Uit het dossier is ook niet gebleken op welke locatie op de computer het aangetroffen materiaal gestaan zou moeten hebben en in hoeverre dit materiaal voor de verdachten toegankelijk zou zijn geweest. Groot deel feiten nietig verklaard Op een eerdere zitting van 1 mei 2013 waren de twee mannen gedagvaard voor 41 foto’s en 61 videobestanden met kinderporno.

Het grootste deel van het ten laste gelegde werd door de rechtbank nietig verklaard omdat de inhoud van de bestanden met mogelijk kinderpornografisch materiaal niet feitelijk op de tenlastelegging omschreven was. Zonder een precieze omschrijving van de inhoud van de kinderpornografische bestanden op de tenlastelegging was het voor de rechtbank niet duidelijk waarover zij moest beslissen en was het voor de verdachten niet duidelijk waartegen zij zich moesten verweren. Op 26 augustus werd daarom de zaak voortgezet met de ten laste gelegde 10 foto’s en 10 films, die wel feitelijk waren omschreven.

Provincie: