vrijdag, 6. december 2013 - 15:51 Update: 03-07-2014 0:47

Wanbeleid Fortis bij overname ABN AMRO

Foto van toga van rechter | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Hoge Raad in Den Haag heeft vrijdag het cassatieberoep verworpen van Fortis N.V. (tegenwoordig genaamd Ageas N.V.) tegen het oordeel van de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam die in 2012 oordeelde dat Fortis zich rondom de overname van ABN AMRO schuldig heeft gemaakt aan wanbeleid.

‘Daarmee is dit oordeel van de ondernemingskamer nu definitief’, aldus de Hoge Raad vrijdag.

Fortis heeft in 2007, samen met Fortis België, de Royal Bank of Scotland en Banco Santander, ABN AMRO overgenomen. Met het aandeel van Fortis in de overname was een bedrag van ongeveer € 24 miljard gemoeid. 

Dat was destijds ongeveer 50% van de beurswaarde van Fortis. Fortis is er niet in geslaagd volledige financiering te vinden voor haar aandeel in de overname. In oktober 2008 is Fortis genationaliseerd. Fortis heeft hierbij een boekhoudkundig verlies geleden van € 24 miljard. Het aandeel Fortis op de Amsterdamse beurs is aanmerkelijk in waarde gedaald.

De ondernemingskamer heeft in de enquêteprocedure op verzoek van onder meer VEB op 5 april 2012 geoordeeld (ECLI:NL:GHAMS:2012:BW0991) dat uit het onderzoeksverslag blijkt van wanbeleid van Fortis N.V. in de periode vanaf september 2007 tot en met september 2008. Dat wanbeleid betreft:
1. de uitvoering van de solvabiliteitsplanning van Fortis in 2008
2. de informatieverstrekking over haar subprimeportefeuille (zogenoemde rommelhypotheken waarbij een groot afbetalingsrisico werd geaccepteerd) in het emissieprospectus van 20 september 2007 en de trading update (tussentijds financieel overzicht) van 21 september 2007
3. het communicatiebeleid van Fortis in deze periode.

De ondernemingskamer heeft bovendien het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van Fortis N.V. van 29 april 2008 gedeeltelijk vernietigd. Bij dat besluit was decharge aan het bestuur verleend voor het in 2007 gevoerde beleid. Fortis heeft tegen de uitspraak van de ondernemingskamer cassatieberoep ingesteld.

De Hoge Raad heeft Fortis niet gevolgd in het standpunt dat de ondernemingskamer met hindsight bias (wijsheid achteraf) over de gebeurtenissen in 2007 en 2008 heeft geoordeeld. 

De ondernemingskamer heeft volgens de Hoge Raad tot uitdrukking gebracht dat op Fortis als systeembank een bijzondere en aangescherpte zorgplicht bij de overname van ABN AMRO rustte. Van Fortis mochten ten tijde van haar handelen en besluitvorming meer kennis, inzicht en inspanningen  worden verwacht dan van een partij in een andere positie. 

Ook heeft de Hoge Raad de klachten van Fortis verworpen tegen het oordeel van de ondernemingskamer dat Fortis wanbeleid kan worden verweten in verband met de informatieverstrekking, onder meer in het prospectus en de trading update.