dinsdag, 30. juli 2013 - 10:38 Update: 03-07-2014 0:54

Waterbeheerders houden door droogte extra vinger aan de pols

foto van droogte | fbf
Foto: fbf
Utrecht

De droogte in Nederland blijft aanhouden. Dat is voor waterbeheerders van Rijkswaterstaat aanleiding om extra vinger aan de pols te houden.

Vanuit het Watermanagementcentrum Nederland in Lelystad informeert Rijkswaterstaat waterbeheerders over de actuele situatie. Waterbeheerders treffen maatregelen, zoals het vasthouden van water en bewaken van de waterkwaliteit.

Situatie Rijn en Maas

De afvoer van de Rijn en Maas is nog ruim voldoende, zelfs relatief hoog voor de tijd van het jaar. Er komt via de Rijn en Maas dus nog voldoende water het land binnen. De droogte van de afgelopen weken in combinatie met het aanhoudende mooie weer, zorgen er wel voor dat de afvoer van beide rivieren geleidelijk aan minder wordt. Op dit moment bieden Rijn en Maas nog voldoende mogelijkheden voor aanvoer naar regionale wateren. Rijkswaterstaat blijft de situatie monitoren.

Maatregelen

Rijkswaterstaat treft maatregelen om de gevolgen van droogte tegen te gaan. Op de grote meren wordt water vastgehouden door minder af te voeren richting zee. In West Nederland wordt de invloed van verzilting nauwlettend gevolgd. Met extra doorspoelen wordt het oplopen van het zoutgehalte in het Volkerak-Zoommeer tegengegaan.

Ook waterschappen treffen maatregelen, zoals het inlaten van water om het peil op hoogte te houden. Met stuwen wordt extra water vastgehouden. In hoger gelegen delen van Nederland wordt gestuurd op het beperken van watergebruik, bijvoorbeeld door het instellen van een beregeningsverbod. Ook monitoren de waterschappen voortdurend de waterkwaliteit op onder andere zuurstofgehalte en blauwalg.

Droogteberichten

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) geeft tijdens het droogteseizoen droogteberichten uit. Met deze berichten worden waterbeheerders geïnformeerd over de actuele situatie. Vanwege de bijzondere situatie in juni (hoge waterstanden op de Rijn na veel neerslag in het stroomgebied) was de uitgave van de droogteberichten tijdelijk stopgezet. Met de huidige weersomstandigheden wordt het uitgeven van droogteberichten weer relevant, daarom pakt de LCW de berichtgeving weer op.

Onttrekkingsverboden Brabant

De afgelopen weken heeft waterschap Brabantse Delta meerdere onttrekkingsverboden ingesteld. Bij een onttrekkingsverbod mag er geen water meer uit sloten en beken worden gehaald. Door de recente droogte is de waterstand in bovengenoemde waterlopen te ver gedaald. Hierdoor kunnen planten en dieren in sloten, beken, rivieren en andere watergangen sterven. Ook kunnen oevers en kades langs deze waterlopen uitdrogen en hierdoor beschadigen.

Provincie: