dinsdag, 23. juli 2013 - 18:19 Update: 03-07-2014 0:54

Waterbeheerders houden rekening met droogte

Foto van water NAP gemaal | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Lelystad

Waterbeheerders houden een extra vinger aan de pols in verband met het droge weer. Dit meldt de Unie van Waterschappen dinsdagmiddag.

'Vanuit het Watermanagementcentrum Nederland in Lelystad informeert Rijkswaterstaat waterbeheerders over de actuele situatie', aldus de Unie van Waterschappen.

Waterbeheerders treffen maatregelen, zoals het vasthouden van water en bewaken van de waterkwaliteit. De afvoer van de Rijn en Maas is nog ruim voldoende, zelfs relatief hoog voor de tijd van het jaar. Er komt via de Rijn en Maas dus nog voldoende water het land binnen. 

Droogte
De droogte van de afgelopen weken in combinatie met het aanhoudende mooie weer, zorgen er wel voor dat de afvoer van beide rivieren geleidelijk aan minder wordt. Op dit moment bieden Rijn en Maas nog voldoende mogelijkheden voor aanvoer naar regionale wateren.

Water vasthouden 
Rijkswaterstaat treft maatregelen om de gevolgen van droogte tegen te gaan. Op de grote meren wordt water vastgehouden door minder af te voeren richting zee. In West Nederland wordt de invloed van verzilting nauwlettend gevolgd. Met extra doorspoelen wordt het oplopen van het zoutgehalte in het Volkerak-Zoommeer tegengegaan.

Waterschappen treffen maatregelen
Ook waterschappen treffen maatregelen, zoals het inlaten van water om het peil op hoogte te houden. Met stuwen wordt extra water vastgehouden. In hoger gelegen delen van Nederland wordt gestuurd op het beperken van watergebruik, bijvoorbeeld door het instellen van een beregeningsverbod. Ook monitoren de waterschappen voortdurend de waterkwaliteit op onder andere zuurstofgehalte en blauwalg.

Droogteberichten 
De Landelijke Cooerdinatiecommissie Waterverdeling (LCW) geeft tijdens het droogteseizoen droogteberichten uit. Met deze berichten worden waterbeheerders geinformeerd over de actuele situatie. 

 
Provincie: