donderdag, 5. december 2013 - 15:15 Update: 03-07-2014 0:47

Waterschap Friesland stelt dijkbewaking in langs Waddenzeekust

Foto van dijk en hoog water | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Leeuwarden

Waterschap Friesland stelt donderdagavond en vannacht dijkbewaking in langs de Waddenzeekust en op Ameland en Schiermonnikoog. Dit meldt het waterschap donderdagmiddag.

Hoge waterstand
Reden is de voor vanavond verwachtte waterstand van rond de 3.30 meter + N.A.P. bij Harlingen. Ook de Tjerk Hiddesluizen en de coupure in de keermuur bij Harlingen en de zeegemalen bij Roptazijl en Zwarte Haan worden in de loop van de dag afgesloten.

Dijkbewaking gaat in bij een verwachte waterstand van 3.00 meter boven N.A.P. De dijkbewaking gaat in vanaf 20.30 uur en loopt door zolang nodig. Naar verwachting gaan de waterstanden na 01.30 uur vannacht voor het grootste deel van de Waddenzeekust dalen. Alleen voor Ameland worden ook morgenochtend nog waterstanden van rond de 3.00 meter verwacht.

Kwetsbare plekken
De dijken langs de Friese kust zijn berekend op een waterstand van ongeveer vijf  meter boven N.A.P. De dijkbewaking is er vooral op gericht kwetsbare plekken of beschadigingen tijdig te ontdekken en zo nodig snel te kunnen herstellen. 

Naast de dijkbewaking zijn alle rayonbeheerders van het waterschap actief om na te gaan of de harde zuidwestenwind in hun beheergebied voor problemen zorgt.