donderdag, 6. juni 2013 - 12:17 Update: 03-07-2014 0:56

Waterstanden Rijn zakken na vandaag

foto van Rijn | fbf
Foto: bon archief

Na vandaag zullen de waterstanden in de Rijn afnemen. Dat voorspelt het Watermanagementcentrum Nederland van Rijkswaterstaat.

Naar verwachting wordt vanavond de hoogste stand van ca. NAP +13,60 meter bij Lobith bereikt. Daarna zakken de waterstanden weer. Rijkswaterstaat blijft belanghebbenden (zoals waterschappen) informeren over de actuele waterstanden en waterstandsverwachtingen.

Verwachting
Op donderdagochtend werd een waterstand van NAP +13,54 meter bij Lobith overschreden. De huidige verwachting voor de Rijn is dat de waterstand vanavond een piek van ca. NAP +13,60 bereikt. Daarna zakken de waterstanden weer.

Nu de waterstand ruim boven de NAP +12 meter is gestegen, lopen uiterwaarden op grote schaal onder water. Dit is normaal bij dergelijke waterstanden, uiterwaarden zijn ervoor bedoeld om de rivier meer ruimte te geven bij hoge rivierafvoer. Hierdoor kan het water makkelijker worden afgevoerd.

Bijzonder
Voor de tijd van het jaar zijn deze hogere waterstanden, en onderlopende uiterwaarden, bijzonder. In de winterperiode komt dit vaker voor, maar in de zomerperiode nauwelijks. Gebruikers van uiterwaarden zijn daarom extra alert, omdat sommige uiterwaarden in de zomerperiode dienst doen als bijvoorbeeld weide voor vee en/of als camping.

Hoogwater Europa
In Nederland is geen sprake van een hoogwatersituatie, maar elders in Europa is dat wel het geval. Hoogwaterproblematiek op rivieren is afhankelijk van in welk stroomgebied de neerslag valt. De meeste neerslag in Centraal-Europa is gevallen ten oosten van het stroomgebied van de Rijn, in de stroomgebieden van de Elbe en Donau. De Elbe en Donau stromen af naar respectievelijk de Noordzee bij Hamburg en de Zwarte Zee, dus niet richting Nederland.

Maatregelen Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat heeft maatregelen genomen om de afvoercapaciteit van de Rijn te vergroten. Bijvoorbeeld door het openen van de stuwen in de Neder-Rijn en Lek. De Neder-Rijn helpt dan bij de afvoer van het overtollige Rijnwater.

Maas
In het stroomgebied van de Maas is tot op heden weinig neerslag gevallen. Voor de Maas worden op dit moment dan ook geen hoge waterstanden verwacht.
 

Provincie: