dinsdag, 17. december 2013 - 12:27 Update: 03-07-2014 0:46

Weekers houdt in debat nieuw standpunt oldtimeralliantie achterwegen

foto van oldtimer in actie | fbf
Foto: fbf
Den Haag

Tijdens het debat dinsdagochtend in de Eerste Kamer blijft staatssecretaris Weekers stug bij zijn standpunt om oldtimerbezitters volgende maand gewoon weer wegenbelasting te laten betalen.

Stotterend verwees de bewindsman van financiën tijdens zijn belastingpleidooi naar het voor zomer gesloten compromis met de oldtimeralliantie. Maar de staatssecretaris verzuimde te vermelden is dat deze alliantie inmiddels een heel andere weg is ingeslagen om ook voertuigen op diesel en LPG te ontzien.

'Onacceptabel'

De oldtimerregeling wordt nu al voor de derde keer in vier jaar aangepast zonder dat er een echte reden voor is. Van Embden van Autobelangen vindt dat echt onacceptabel.

Van Embden sprak eerder met individuele kamerleden van D66 en PvdA en zij steunen hem in zijn standpunt. “De regeling zou in hun ogen niet ingevoerd mogen worden. Maar terugdraaien kan niet, anders ontstaat er een probleem in de begroting. In de begroting staat dat de aangepaste regeling 137 miljoen euro op zal leveren, maar dat kan gewoon niet”, zegt hij. ''Als de oldtimerkwestie vandaag in de Eerste Kamer een hamerstuk wordt zal, wanneer de achterban ons steunt, een gang naar de rechter het gevolg zijn''.

Noodverordening

Gisteren protesteerden zo'n 400 oldtimerliefhebbers in Den Haag tegen het plan van het kabinet. Tijdens het protest werd zelf een noodverordening afgegeven omdat de gemeente verrast was door de massale opkomst. Zelfs werd de ME ingezet die overgens niet in actie hoefde te komen. Op advies van de burgemeester en de politie had de overhandiging van de petitie, ondertekend door 16.891 mensen, al plaats kort na 15:00 uur.

Categorie: