maandag, 6. mei 2013 - 9:56 Update: 03-07-2014 0:58

Werkloosheid in Nederland fors hoger dan in Duitsland

Foto van arbeidsbureau | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

De werkloosheid volgens internationale definitie lag in Nederland in maart op 6,4 procent. Dit is hoger dan in Duitsland, waar het werkloosheidspercentage 5,4 bedroeg.

Tot september 2012 was de werkloosheid in Nederland lager dan in Duitsland. De werkgelegenheid nam in Duitsland afgelopen jaar in vrijwel alle bedrijfstakken toe. Dit heeft het CBS maandag bekendgemaakt.

Nederlandse werkloosheid stijgt, Duitse is stabiel

Sinds de Duitse hereniging was de werkloosheid in Nederland altijd lager dan in Duitsland. Dit veranderde in september 2012, toen de werkloosheid in beide landen volgens de internationale definitie 5,4 procent was. In de maanden erna is de werkloosheid in Nederland fors gestegen, terwijl deze in Duitsland niet veranderde. In maart 2013 was 6,4 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos, tegen 5,4 procent van de Duitse. De werkloosheid ligt in beide landen overigens nog ver onder het gemiddelde in de eurozone, dat in maart op 12,1 procent uitkwam.

Duitsland uitzondering in Europa

Duitsland is een van de weinige landen in de eurozone waar de werkloosheid in het afgelopen jaar niet is toegenomen. Het werkloosheidspercentage lag in maart 2013 zelfs iets lager dan een jaar eerder, toen 5,5 procent van de beroepsbevolking werkloos was. In Nederland steeg de werkloosheid in een jaar tijd met 1,4 procentpunt naar 6,4 procent. De toename was iets groter dan de toename in de eurozone (1,1 procentpunt).

Werkgelegenheid in Duitsland in bijna alle bedrijfstakken toegenomen

De ontwikkeling van de werkloosheid hangt sterk samen met de ontwikkeling van het aantal banen. In Duitsland was het aantal werkzame personen in 2012 gemiddeld 1,1 procent hoger dan een jaar eerder. De werkgelegenheid groeide in bijna alle bedrijfstakken. In Nederland daalde het aantal werkzame personen met 0,1 procent. Vooral in de bedrijfstakken onroerend goed, financiële dienstverlening en bouwnijverheid was de afname naar verhouding groot. In Duitsland nam de werkgelegenheid in het onroerend goed en de bouw juist toe.

Categorie: