vrijdag, 8. februari 2013 - 13:55 Update: 03-07-2014 1:02

Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2012 verder opgelopen

Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2012 verder opgelopen

In 2012 waren er 128 duizend niet-westerse allochtonen en 315 duizend autochtonen werkloos. 'Hiermee is de werkloosheid verder opgelopen', meldt het CBS vrijdag.

Gemiddeld was 15,5 procent van de niet-westers allochtone beroepsbevolking het afgelopen jaar werkloos. In 2011 was dit nog 13,1 procent. Onder autochtonen nam de werkloosheid in deze periode toe van 4,2 tot 5,0 procent. De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen loopt sneller op dan onder autochtonen. Uit het verleden blijkt dat wanneer de economie weer aantrekt de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen ook weer sneller afneemt. Al jaren zijn niet-westerse allochtonen ongeveer drie maal zo vaak werkloos als autochtonen. De werkloosheid onder niet-westers allochtone vrouwen liep sterker op dan onder mannen. Daardoor zijn ze nu even vaak werkloos als niet-westerse mannen. De werkloosheid van niet-westerse vrouwen liep op van 12,5 tot 15,8 procent. Onder niet-westerse mannen ging het van 13,5 naar 15,3 procent. Bij autochtonen nam de werkloosheid onder mannen echter iets sterker toe dan bij de vrouwen. Daarmee zijn ook onder autochtonen mannen en vrouwen even vaak werkloos. Ruim 31 duizend niet-westers allochtone 15 tot 25-jarigen waren in 2012 werkloos. Het gaat om 28,4 procent van de niet-westers allochtone jongeren in de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 23,4 procent. Het aantal autochtone werkloze jongeren nam toe tot 68 duizend. Deze toename van 7,7 naar 9,8 procent van de beroepsbevolking was echter minder groot dan bij de niet-westerse jongeren.
Categorie: