vrijdag, 5. juli 2013 - 19:36 Update: 03-07-2014 0:55

Wetsvoorstel rookverbod alle horeca naar Raad van State

Foto van café waar wordt gerookt | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Met het wetsvoorstel, waarmee een algemeen rookverbod wordt gerealiseerd in alle horeca, is vrijdag door de ministerraad ingestemd. Het kabinet streeft er naar om het verbod op 1 juli 2014 te laten ingaan.

Om het rookverbod juridisch goed te verankeren na alle juridische en maatschappelijke discussie in de afgelopen jaren, gaat de wetswijziging verder dan alleen het schrappen van de huidige uitzondering voor kleine cafés.

De gezondheidsschade van meeroken wordt in het wetsvoorstel als grondslag gegeven voor het rookvrij maken van de horeca. Daarmee worden de gezondheidsbelangen van zowel de horecawerknemers als horecabezoekers gewaarborgd.

De verplichtingen voor de horeca om het roken te verbieden en de huidige uitzondering voor de kleine cafés zijn nu nog op diverse plaatsen in de Tabakswet en in enkele Algemene Maatregelen van Bestuur terug te vinden. In het nieuwe wetsvoorstel worden alle rookverboden in één artikel gerangschikt.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.