vrijdag, 15. februari 2013 - 16:55 Update: 08-07-2014 0:43

Winstafdracht DNB drukt staatsschuld

Den Haag

De minister van Financiën en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben gezamenlijk vastgesteld hoe risico's op de balans van DNB die voortvloeien uit de steunoperaties van het Europese Stelsel van Centrale Banken, het beste kunnen worden geadresseerd.

Het kabinet verleent een garantie aan DNB ter grootte van maximaal € 5,7 miljard. Met de garantie wordt het buffervermogen van DNB versterkt. De ministerraad heeft daarmee vrijdag ingestemd op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën.

De langjarige afspraak leidt ertoe dat er nu geen noodzaak bestaat het buffervermogen van DNB te versterken via winstinhoudingen of voorzieningen. Anders dan in voorgaand jaar worden de crisisgerelateerde inkomsten uit hoofde van Europese steunoperaties als winst uitgekeerd.

3,2 miljard
In totaal zal DNB in de periode 2013 tot en met 2017 naar verwachting € 3,2 miljard extra aan crisisgerelateerde winst afdragen. Voor 2013 gaat het om een bedrag van € 813 miljoen en € 877 miljoen in 2014. De winstafdracht van DNB telt mee voor het begrotingstekort (EMU-saldo) en leidt tot een lagere staatsschuld.

'De Staat is de enige aandeelhouder van DNB. Het spreekt voor zich dat DNB door de Staat zo goed mogelijk wordt gevrijwaard van crisisgerelateerde risico's', aldus minister Dijsselbloem. De afspraken zijn verwerkt in een incidentele suppletoire begroting, die aan de Tweede Kamer wordt gezonden.
Categorie:
Tag(s):