maandag, 14. oktober 2013 - 20:03 Update: 03-07-2014 0:50

Woonlasten voor huurders onbetaalbaar

foto van lasten huurders | fbf
Foto: fbf

In ’s-Hertogenbosch worden de woonlasten voor steeds meer huurders van een sociale huurwoning onbetaalbaar. Waar dit in 2010 nog het geval was voor 21% van de huurders, is dit aandeel in 2013 opgelopen tot 26%. Naar verwachting gaat dit percentage in de komende jaren nog substantieel stijgen tot 37% in 2018.

Dit zijn verontrustende uitkomsten uit het onderzoek ‘Doelgroepen en woonlasten in de gemeente ’s-Hertogenbosch’. Dit onderzoek is recent voor de tweede maal uitgevoerd door Bureau RIGO Research en Advies BV in opdracht van de gemeente en de Bossche woningcorporaties. De resultaten van dit onderzoek zijn echter niet alleen voor ’s-Hertogenbosch van toepassing. Een landelijk onderzoek naar woonlasten door het bureau OTB in Delft laat een vergelijkbaar beeld zien. 

Urgentie

Uit het Bossche onderzoek blijkt dat de financiële positie en het welzijn van een omvangrijke groep inwoners onder steeds grotere druk komen te staan. Er moeten dan ook met urgentie maatregelen worden getroffen. Lokale partijen kunnen deze problematiek onmogelijk alleen oplossen. Daar zijn óók landelijke maatregelen voor nodig. De gemeente ’s-Hertogenbosch, Bossche woningcorporaties en het Stedelijk Huurdersplatform roepen met een petitie de landelijke overheid nadrukkelijk op om medeverantwoordelijkheid te nemen voor de aanpak van het woonlasten- en armoedeprobleem van huurders. Deze petitie wordt dinsdag 15 oktober door wethouder Jeroen Weyers samen met vertegenwoordigers van de woningcorporaties en het Stedelijk Huurdersplatform aangeboden aan de Tweede Kamercommissie Wonen en Rijksdienst.

Gezamenlijke aanpak

De nadruk in de gezamenlijke aanpak moet dan liggen in behoud van de omvang van de sociale huurwoningvoorraad en in investeringen in energiemaatregelen voor de bestaande huurwoningvoorraad. Ook wordt gevraagd ruimte te bieden aan woningcorporaties om met maatwerkoplossingen huurders te helpen die in de knel komen, bijvoorbeeld door een tijdelijke korting op de huurprijs.

De gemeente gaat ook zelf op zoek naar maatwerkoplossingen. Dat doet zij samen met de woningcorporaties en het Stedelijk Huurdersplatform. Het doel is de stijging van de woonlasten voor de mensen met de laagste inkomens af te zwakken.

Provincie: