donderdag, 11. juli 2013 - 11:47 Update: 03-07-2014 0:55

XS4ALL geeft openheid over aantal taps

Foto van computers internet kabels | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Uit een donderdag door XS4ALL bekendgemaakt transparantierapport blijkt onder meer dat de opsporingsdiensten vorig jaar meer dan 20 keer gevraagd hebben om de verkeersgegevens van een klant en zijn er 42 taps geplaatst op telefonie, internet en e-mail samen.

Telefoonverbindingen van XS4ALL zijn 21 keer afgetapt, net zo vaak als dat opsporingsdiensten naar internetverbindingen keken.

Terecht merkt XS4ALL op dat zij geen zicht heeft op het aantal keer dat de opsporingsdiensten via de databank van het ministerie van Veiligheid en Justitie ('CIOT') gegevens van klanten heeft opgevraagd. XS4ALL zal het transparantierapport vanaf vandaag jaarlijks uitgeven. 

Met opsporingsdiensten worden bijvoorbeeld bedoeld:politiekorpsen, Korps Landelijke Politiediensten, Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Bevragingen van de AIVD en MIVD worden niet weergegeven vanwege het staatsgeheim.

Cijfers specificeren het totaal aantal juiste vorderingen. XS4ALL weigert vorderingen die (gedeeltelijk) niet juist dan wel onduidelijk zijn. Per categorie interceptie wordt het aantal taps weergegeven.

Aantallen vorderingen door opsporingsdiensten bij XS4ALL in 2012
Historische klantgegevens 86
Verkeersgegevens 21
Forensic images 1
Verwijderen van inhoud 0
Interceptie telefonie 21
Interceptie internet 19
Interceptie e-mail 2